Hoogheemraadschap van Delfland

Stage Strategie & Innovatie / internationale zaken

Vacaturenummer: 2187241

Team Strategie & Innovatie heeft een stageplek beschikbaar met als kern het opzetten van een onderzoek naar hoe internationaal werken binnen het Hoogheemraadschap van Delfland beter kan worden vormgegeven. Dit zou kunnen via bijvoorbeeld een enquête onder medewerkers, interviews of groepsgesprekken. Het opzetten en organiseren hiervan wordt je opdracht. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te lopen met een aantal bijeenkomsten en afspraken van team Strategie & Innovatie. Dit kunnen interne en externe bijeenkomsten zijn zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Kortom een unieke manier om kennis te maken met het werkveld van een waterschap.

Wij zoeken een enthousiaste en serieuze student Bestuurskunde, die redelijk autonoom kan denken en werken. Die vanuit het vakgebied en vanuit maatschappelijke trends met ideeën komt, die relevant zijn voor waterschappen in het algemeen en voor het Hoogheemraadschap van Delfland in het bijzonder. Die leergierig is maar ook met een frisse blik naar het werk van een waterschap kan kijken.

Ben je 2e jaars student Bestuurskunde en heb je interesse in deze stageplaats? Dan ontvangen we graag een motivatiebrief met CV. In je motivatiebrief willen we graag lezen waarom je juist Bestuurskunde bent gaan studeren. De stageplaats die we beschikbaar hebben is voor de duur van 10 weken in het 1e kwartaal van 2019.