Hoogheemraadschap van Delfland

De kerntaken van Delfland - voldoende water, schoon water, stevige dijken en gezuiverd afvalwater - hebben op het oog niet veel met elkaar te maken. Maar schijn bedriegt. Vaak kun je het één niet los zien van het ander. Zo heeft de manier waarop je kaden aanlegt en onderhoudt gevolgen voor de kwaliteit van het water. Delfland voert zijn taken daarom uit 'met een brede kijk'. Dat wil zeggen: rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Om het water in Delfland ook in de toekomst goed te kunnen beheren, hebben we gedreven mensen nodig. Mensen die zich willen inzetten voor water. Die samen resultaten willen bereiken, vernieuwende ideeën aandragen en zelflstandig kunnen werken. Ben jij zo iemand? Dan zoeken wij jou!

Ben je benieuwd naar onze functies en onze medewerkers?  Bekijk onze vacatures en lees de persoonlijke ervaringen van onze medewerkers.

Organogram Delfland

 

Jong Delfland
Jong Delfland is het jongeambtenarennetwerk van Delfland. Jong Delfland organiseert activiteiten om (jonge) medewerkers binnen Delfland met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaring te delen.

Personeelsvereniging
De personeelsvereniging van Delfland biedt de mogelijkheid om samen met collega’s actief deel te nemen aan allerlei activiteiten. Het aanbod van de personeelsvereniging is breed.

De Nederlandse waterschappen
Benieuwd naar meer informatie over de Nederlandse waterschappen en het waterschapswerk? Kijk op waterschappen.nl.