Hoogheemraadschap van Delfland

Silvio Zeeman
Student Watermanagement

"Bij Delfland werken mensen met veel gebiedskennis die trots zijn op hun werk. Ik mocht dan ook overal mee naartoe. Zoals naar de evaluatie van de wateroverlast die veroorzaakt werd door het noodweer in oktober 2013. Dat was heel leerzaam en maakte veel indruk. Daarnaast keek ik mee in de regelkamer waar de waterstanden op afstand in de gaten worden gehouden. Ook controleerde ik in het gebied of de peilschalen nog op de juiste hoogte hangen. Naast interessant werk op kantoor, een leuke afwisseling!"

Silvio Zeeman won in 2013 een studiebeurs van de Topsector Water, een beurs voor studenten die kiezen voor een wateropleiding. Silvio liep stage bij team Peilbeheer van het Hoogheemraadschap van Delfland.