Hoogheemraadschap van Delfland

Frank Keijzer
Peilbeheerder

"De grote uitdaging is voor mij extreem weer, als er veel neerslag is in korte tijd, dan komt het erop aan. Mijn werk speelt zich grotendeels buiten af: ik verzorg het peilbeheer, de inrichting van het meetnet en de monitoring daarvan. Als iedereen vanwege de regen lekker binnenblijft, ben ik vaak buiten. Dat is mijn verantwoordelijkheid.

Werken met water vind ik van kinds af aan interessant. Mijn vader was poldermachinist op een watergemaal, daar ben ik geboren en getogen.

Bij Delfland was ik eerst monteur, mooi veelzijdig werk. Daarna werd ik peilbeheerder.

Ik heb veel vrijheid, ik kan mijn werk zelf indelen, als de wachtdienst en de afspraken maar goed geregeld zijn. Want iedereen bij Delfland weet wat wij doen en waarom wij het doen: de veiligheid van dit gebied. Als jij daar ook aan wilt meewerken, moet je maar eens contact met ons opnemen."