Hoogheemraadschap van Delfland

Erik Groen
Handhaver

"Glastuinbouw is mijn passie. Ik ben tussen de kassen opgegroeid en ben bij Delfland gaan werken vanwege de glastuinbouw. Ik hou me bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van lozingen. Het milieubelang. Je bent heel concreet bezig met complexe materie. Toen in 2012 het hele buitengebied was aangesloten op de riolering, moest de waterkwaliteit logischerwijs verbeteren. Maar dat gebeurde niet, of in ieder geval niet zoals wij verwachten. Dan ga je op zoek naar oorzaken; het is bijna recherchewerk. Je zoekt waar er wordt geloosd, wie dat doet en vooral ook waarom. Een tuinder loost nooit zomaar. Als je die oorzaak kunt achterhalen, dan kun je echt een verbetering behalen in de waterkwaliteit.

Naast de controles en het opsporen doen we bij team Toezicht en Handhaving ook keurzaken. Als er een vergunning is verleend voor een brug of een damwand, dan controleren wij de uitvoering. Ook lopen we meldingen af, bijvoorbeeld over een verontreiniging of een bootwrak. Daarnaast is er het vaartoezicht, ook dat doet een handhaver. Bij Delfland krijg je mogelijkheden om opleidingen te volgen. Ik ben zelf bijna afgestudeerd op hbo milieukunde. Als handhaver krijg je ook specifieke trainingen voor de glastuinbouw, zoals teelttechnisch en planttechnisch. Je moet de tuinbouw goed kunnen snappen. Als je bij Delfland werkt dan heb je affiniteit met de glastuinbouw, dat kan niet anders. Je ontkomt er hier niet aan!"