Hoogheemraadschap van Delfland

Annemarieke Verbout
Beleidsadviseur team Waterhuishouding

"Als beleidsadviseur houd ik me bezig met het opstellen van beleidsnota’s. Op dit moment werk ik aan beleid voor grondwater, verschillende peilbesluiten en de implementatie van de nieuwe nota Beperken en voorkomen wateroverlast. Belangrijk aan het beleid is dat het niet alleen gedragen wordt door de gehele organisatie, maar ook door gemeenten, inwoners en belangenorganisaties. Daarom ben ik constant bezig met het proces, het zoeken naar consensus tussen mensen. Dat kan heel ingewikkeld zijn, maar dat vind ik nou juist leuk.

In mijn functie overleg je veel, zowel intern als extern. Bij het opstellen van een peilbesluit bijvoorbeeld, wordt niet alleen gekeken naar de waterkwantiteit, maar ook naar de waterkwaliteit. Je weegt verschillende belangen af, bespreekt deze met iedereen en zodra dit proces intern goed doorlopen is, ga je ermee naar buiten. Dan volgt overleg bij gemeenten en verder. Samen een oplossing bedenken, de interactie zoeken terwijl dat

heel pittig kan zijn. Daar zit voor mij de uitdaging.

Tijdens mijn studie Technische Bestuurskunde aan de TU in Delft werd er al veel aandacht besteed aan het besluitvormingsproces: met alle neuzen dezelfde kant op tot beleid komen. Later werd ik gedetacheerd bij Delfland als begeleider van het besluitvormingsproces van peilbesluiten. De functie van beleidsadviseur was voor mij een mooie kans en volgende stap.

Delfland biedt veel kansen om je te ontwikkelen, op allerlei vlakken. Ik gaf bij mijn vorige werkgever bijvoorbeeld de training Zelfmanagement en die kan ik hier nu ook weer geven. Daarnaast kan ik zelf ook opleidingen volgen. Er wordt uitgegaan van wat je goed kan en hoe je daarin nog beter kunt worden. Dus dat wat al sterk is, nog sterker maken. Dat is heel motiverend."