Hoogheemraadschap van Delfland

Alous Spaanderman
Senior beleidsadviseur Waterkwaliteit en Ecologie

"In mijn functie als senior beleidsadviseur ben ik  coördinator van het taakveld beleid. Ik coördineer op de inhoud en dat is precies wat ik graag doe. De onderwerpen liggen allemaal binnen de waterkwaliteit, bijvoorbeeld vis, vismigratie, exotenbeleid, natuurvriendelijke oevers. Ik schrijf zelf geen beleid maar mijn taak is het overzicht te hebben en ook de verschillende belangen in de gaten te houden, die van de waterhuishouding maar ook bestuurlijk.

Tot eind 2010 was ik teamleider van het team Informatisering & GIS. Door senior beleidsadviseur te worden, zette ik een carrièrestap opzij. Het werk als teamleider vond ik leuk maar ik wilde weer meer naar de inhoud. Het managen past minder bij mij, met name de hrm-zaken en de financiën. Nu heb ik het beste van twee werelden!

Zolang alles goed gaat en je plezier in je werk hebt, blijf je zitten waar je zit. Ik wilde wel een andere functie maar er was geen aanleiding. Tot ik in 2010 overwerkt raakte. Er kwamen meerdere zaken bij elkaar en dat zorgde voor de trigger. Met steun van Delfland ben ik op zoek gegaan naar wat ik wilde. En daar kwam mijn oude passie weer boven, dat waar ik voor gestudeerd heb, de fysische geografie. Toevallig bleek er bij Delfland een vacature te zijn, al waren de sollicitatieronden al voorbij en de plek bijna vervuld. Ik heb toch gesolliciteerd en bleek goed in de functie te passen. Bovendien wilde ik niet bij Delfland weg, daar had ik geen reden voor. Delfland is een prettige werkgever en ik voel me echt een Delflander. Ik denk dat het zo heeft moeten zijn."