Hoogheemraadschap van Delfland

Informatie

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
De rechtspositie van ambtenaren in dienst bij het Hoogheemraadschap van Delfland staat beschreven in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel.  De SAW bestaat uit twee delen. Deel 1 betreft de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Dit houdt in dat deze regelingen bij alle waterschappen van kracht zijn. Via de website van de Unie van Waterschappen kan je de SAW raadplegen.

Salarisschalen
Delfland houdt zich bij het aanstellen van bestuurders en ambtenaren aan de CAO voor de waterschappen, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW).

Schaal Minimaal in euro Maximaal in euro Schaal Minimaal in euro Maximaal in euro
1 1.628 1.937 10 2.890 4.014
2 1.695 2.042 11 3.232 4.552
3 1.765 2.153 12 3.613 5.161
4 1.838 2.269 13 4.038 5.853
5 1.912 2.391 14 4.442 6.438
6 1.996 2.559 15 4.887 7.082
7 2.125 2.797 16 5.376 7.791
8 2.326 3.121 17 5.914 8.571
9 2.584 3.540 18 6.505 9.428

Individueel Keuze Budget (IKB)
Iedere medewerker van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikt naast zijn of haar per jaar over een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Met dit keuzebudget kun je onder andere extra geld krijgen, extra verlofuren kopen, een fiets aanschaffen of extra pensioen. Voor welke doelen je het geld inzet is aan jou.

Het Hoogheemraadschap van Delfland hecht veel waarde aan de balans tussen werk en privé en biedt de mogelijkheid om flexibel te werken, door middel van flexibele arbeidstijden. Bij een fulltime aanstelling werk je 36 uur per week.